DRAKIÁDA A ŠARKANIÁDA

To sú súaže šarkanov, festivaly drakov, riaditeľné a pilotovateľné šarkany

Vítame všetkých fanúšikov a priaznivcov šarkanov, drakov a kiterov na novej webovej stránke šarkaniáda.

Tradícia púšania šarkanov a drakov je u nás veľmi rozšírená a èim ïalej tým viac sa rozmáha. Preto, aby ste sa mohli ľahšie dohodnú a stretnú na šarkaniádach sme sa rozhodli vytvori pre túto zábavu, alebo koníèek túto stránku. Mala by poslúži všetkým ktorých táto zábava, alebo možno rekreaèný šport zaujal. V zahranièí je to veľmi populárna zábava hlavne cez víkendy keï sa priaznivci stretávajú na podujatiach, zvaných“drachenfest”, po našom šarkaniáda, kde si jednoducho púšajú svoje šarkany, buï svojpomocne spravených podľa vlastného plánu, alebo kúpených napríklad u nás na www.sarkany.sk. Šarkaniáda nie je zábava len pre deti, veľmi èasto sa stáva že deti sprevádzajú rodičov a nie naopak.

Šarkaniády na Slovensku sezóna 2015

Pre rok 2015 sme pre Vás zatiaľ prichystali Šarkaniády :

  • Devín – 03.10.2015     14:00
  • Vajnory – 10.10.2015
  • Cerová – 24.10.2015 od 10:00

 

Šarkaniády na Slovensku sezóna 2014

Pre rok 2014 sme pre Vás zatiaľ prichystali Šarkaniády :

  • Devín – 04.10.2014
  • Rača východné – 04.10.2014
  • Kuchajda – 05.10.2014
  • Vajnory – 11.10.2014 od 13:30 do 17:00
  • Cerová – 25.10.2014 od 10:00

cunovo_sarkaniada2

Šarkaniády na Slovensku sezóna 2012

Pre rok 2012 sme pre Vás zatiaL prichystali Šarkaniády :

vajn2012web

bsweb14102012

Šarkaniády na Slovensku sezóna 2011

Pre rok 2011 sme pre Vás zatiaľ prichystali Šarkaniády :

Šarkaniády na Slovensku sezóna 2010

Prichádza hlavná sezóna šarkanov a so šarkaniádami sa nám ako keby vrece roztrhlo. Veríme, že ak sa šarkaniáda usporadúva vo vašom okolí, prídete sa urèite na òu pozrie. Ak nie, nezúfajte, aj tentokrát vám prinesieme zo šarkaniád nieľko zaujímavých fotiek, obèas aj videí. Veríme však, že sa stretneme!

 

Kedy sa šarkaniády a drakiády organizujú

POZOR! sezóna šarkaniád a drakiád nie je len na jeseò, ale aj na jar, v lete, aj v zime jednoducho “STAČÍ KEĎ FÚKA…”. To je naše heslo. V zahranièí sa organizujú šarkaniády – drakiády tzv. DRACHENFEST alebo ŠARKAN SHOW po celý rok. Dokonca pre tých skalných a otužilejších sa púšanie šarkanov a púšanie drakov organizuje aj v zime. Medzi najväèšie šarkaniády v Európe patrí festival šarkanov na ostrove Fano pri Dánsku. Organizuje sa každoroène v júni a má každý rok až do 4000 návštevníkov, ktorí si púšajú šarkanov a drakov.

 

Stavba šarkanov a drakov

Dnes sa požíva na stavbu šarkanov a drakov špeciálny materiál: nepáravý nylon alebo tiež Ripstop nylon. Sú rôzne typy napr. Nylon Tafeta, Icarex, Ventex. Na rebrá – výstuhy sa používajú tyèky zo sklolaminátu, alebo tyèky z carbónu a trubky. Na zaèiatok Vás nebudeme zaažova rôznymi technickými hodnotami. To až neskoršie, teraz rýchlo s www.sarkaniada.sk na internet veï je sezóna.

Môže ísť o jednoduché detské šarkany, stredné jednolanové šarkany pre deti mladšie, alebo väèšie jednolanové draky pre staršie deti, alebo dokonca pilotovateľné šarkany pre dospelých, či plachtové šarkany s plochou viac ako 1m2, prípadne o rôzne lietajúce figúrky až po rôzne “kreatúry”, ktoré si môžete pozrie na stránke šarkaniády v Senici. Tie veľkoplošné sa môžu použi ako nosné pre rôzne postavièky, zvieratká atï. Urèené sú pre dospelých, alebo mládežníkov z dôvodu svojej veľkej plochy do ktorej keï sa oprie vietor tak vyvinie veľký ah a sú potrebné laná s nosnosou 100 až 500 prípadne 700kg, niekedy aj viac. A udrža taký ah to už konèí sranda a treba k tomu pristupova veľmi opatrne aby si èlovek nespálil ruky prípadne niekoho neporezal.

 

Ako lieta so šarkanom

Najväčšia zábava je na šarkaniáde a drakiáde s dvojlanovými šarkanmi, alebo tiež nazývanými “KITE”. Ide opilotovateľné šarkany, ktoré sa tešia veľkej obľube. Akrobatické šarkany v rukách skúseného letca – cvičiteľa ponúkajú pôsobivé a pútavé predstavenie.

Púšanie šarkanov a púšanie drakov, ktoré sú pilotovateľné a riaditeľné, už vyžaduje trochu viac ako len vo vetre rozmota špulku s lankom.

Keï nám fúka ten správny vietor, vždy od chrbta, tak rozmotáme 2 špulky a zaène zábava. Návod na lietanie so šarkanom alebo drakom nájdete na adrese www.sarkany.sk/navody-na-lietanie.html.

 

Zábava na šarkaniádach

A pre tých, ktorých táto zábava zaène bavi a chcú sa stretnú a vymeni si skúsenosti, prípadne sa pochváli svojím šarkanom, drakom alebo kitom, a rozhodnú sa zorganizova si šarkaniádu je urèená táto stránka. Hlavne pre organizátorov týchto podujatí šarkaniáda – drakiáda, prípadne drachenfest alebo šarkan show, by mala pomôc pri propagácii akcií, aby mohli zverejni termín akcie, miesto, èas, prípadne prepojenie na web stránku. Urèite vznikne veľa klubov ktoré sa budú venova tejto zábave a pomôžu deom, aby sa im ich uponáhľaný rodièia trochu venovali na èerstvom vzduchu a tým spravili aj nieèo pre seba.

 

Informácie a kontakt

Ale dos bolo pokecu poïme k veci.

Informáce a otázky nielen ku šarkaniádam, treba posiela na adresu: office@samba.sk.

My ich zverejníme na tejto stránke a ide sa na vec. “STAČÍ KEĎ FÚKA…”